Baile   Réamheolaire   Cód Iompair

Cód Iompair

Tá cód iompair ag an scoil a chothaíonn dea-iompair sna páistí agus a thugann deis do gach páiste oideachas a fháil gan chuir chuige nó uaidh. Tá an cód bunaithe ar chóras luachanna a chothaíonn an dea-iompair agus cártaí a choinníonn tuismitheoirí ar an eolas ar atá ar siúl ar scoil. Is cód é seo atá sa scoil anois le roinnt mhaith blianta agus atá ag éirí go maith leis. Ta sé bunaithe ar an dá phrionsabail, meas agus freagracht.

 

 
loading