Baile   Cairde   Eolas Fúinn

Eolas Fúinn

Cairde

Tá an cheangail idir an scoil agus an baile fíor-thábhachtach d’oideachas na bpáistí. Má tá caidreamh mhaith idir tuistí agus múinteoir an pháiste is ar thairbhe an pháiste a bheidh sé. I nGaelscoil na Camóige molaimid do thuismitheoirí páirt éifeachtach a thógáil in oideachas a bpáistí. Is iontach an chabhair é do na páistí má shuíonn tuiste síos leo leis an obair bhaile a dhéanamh. Cabhraíonn sé go mór le dul chun cinn an pháiste má thacaíonn a t(h)uismitheoirí leis an obair scoile.

Tógann an cheangail idir scoil agus baile ról níos éifeachtaí fós i bhfoirm an coiste tuismitheoirí CAIRDE. Tá gach tuiste ina bhall de CHAIRDE má tá páiste acu sa scoil. Is coiste é seo ina thagann tuistí le chéile le cabhrú leis an scoil pé bealach agus is féidir leo.

Coiste Cairde 2021/22

Cathaoirleach – Julie De Búrca

Leaschathaoirleach – Aoife McAdam Hogan

Cisteoir – Aoife McAdam Hogan/Julie De Búrca

 

 
loading