Baile   Réamheolaire   Stair

Stair

Bunaíodh Gaelscoil na Camóige sa bhliain 1993. Bhí go leor tuismitheoirí i gCluain Dolcáin nach raibh in ann oideachas trí Ghaeilge a fháil dá bpáistí. Dá bhrí sin d’eagraigh siad iad féin mar ghrúpa tuismitheoirí le chéile agus le cabhair ó Mhuintir Chrónáin (tiarna talún shuíomh na scoile) bhunaigh siad Gaelscoil na Camóige. Thosaigh 23 páiste faoi stiúr múinteora amháin. Thosaigh an scoil faoi aitheantas sealadach, tugtha ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta. Bunaíodh an scoil mar bhunscoil náisiúnta Chaitliceach ina bhfoghlaimíonn na páistí gach aon ábhar (seachas Béarla) trí mheán na Gaeilge. Táimid faoi phátrúnacht Ard-Easpaig Bhaile Átha Cliath. Sa bhliain 1997 tháinig Ultan Mac Mathúna go dtí an scoil mar phríomhoide. I Mí Feabhra na bliana 1998 fuaireamar aitheantas buan ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta. Thosaigh Caoimhe de Búrca mar Phríomhoide na scoile i Meán Fómhair 2007. I mbliana tá 13 lán-aimseartha ar an bhfoireann teagaisc (Caoimhe de Búrca, Aoife Ní Raghallaigh, Eimear Billings, Donncha Ó Corcoráin, Sharon Ní Dhonnabháin, Sandra Ní Aoláin, Oisín Uíbh Eachach, Sinéad Nic Aonghusa, Olivia Ní Fhloinn, Clíodhna Esslemont, Lorna Ní Fhagáin, Sinéad Ní Dhurcáin, Laura Ní Súilleabháin) príomhoide, deichniúr oide ranga, múinteoir acmhainne amháin, múinteoir tacaíocht foghlama agus beirt Cúntóir Riachtanais Speisialta. Anuas ar sin tá triúr ar an bhfoireann againn. Tá Múinteoir rince, Múinteoir Gleacaíochta agus múinteoirí ceoil a mhúineann Giotár, Feadóg Stáin, Fidil, Bainseó, an Maindilín agus Feadóg Mhóir. Tá grúpa cheoil againn chomh maith.

Tá 260 páiste ar an rolla i mbliana.

Baill An Bhoird Bhainistíochta:

Barra Ó Caoinleáin, Seán Ó Cearnaigh, Caoimhe de Búrca, Eimear Billings, Pól Mac Reachtain, Sarah-Jayne Carey, Caimin O Catháin agus Jacqueline Ní Chonghalie.

 

loading