Fáilte

Tá fearradh na fáillte romhaibh go léir chuig suíomh gréasán Ghaelscoil na Camóige. Bunscoil Lán-Ghaeilge í Gaelscoil na Camóige atá lonnaithe i gCluain Dolcáin in Iarthar Bhaile Átha Cliath, Éire.

Ráiteas Físe

Oideachas ar ard-chaighdeán trí mheán na Gaeilge, comhtháite le hoidhreacht cultúrtha na hÉireann agus éiteas láidir Caitliceach, in atmaisféar ceansach, comh-mheasach.

Ní neart le cur le chéile.


Scoil dúnta amá...

15/10/17 9:53 pm
Bheartaigh an Roinn Oideachais agus Scileanna, go ndúnfar gach scoil sa tír amárach, Gaelscoil na tuilleadh

An Mórthuairisc ...

18/9/17 9:06 pm
A Chairde, Tá an Mórthuairsc scoile agus achoimre do Mhórthuairisc ar an suíomh. Leanaigí an na tuilleadh

An Clár ama don ...

19/6/17 2:04 pm
A Thuismitheoirí Dhílise, Beidh Lá Spóirt na scoile again amárach, Máirt an 20 Meitheamh. Seo tuilleadh
loading