Baile   Polasaí   Obair Bhaile

Obair Bhaile

Obair Bhaile

Tá leabhar nóta obair bhaile ag gach páiste ó Rang a 1 go dtí Rang a 6. Ba chóir an leabhair seo a bheith sínithe ag tuismitheoir gach oíche. Tá sé tábhachtach freisin go bhfuil an méid am caite ar an obair bhaile sínithe freisin. Cuirtear scrúdaithe litriú agus táblaí ar ranganna a haon ar aghaidh gach Aoine. Níl aon rang ceangailte go docht leis na treoracha seo. Is féidir leis an múinteoir ranga tuilleadh nó níos lú oibre a chuir leis nó a bhaint den obair bhaile más gá leis ó am go chéile. Is treoir iad na hamanna thíos. B’fhéidir go dtógfadh páiste roinnt nóiméad níos mó nó níos lú ná mar atá thíos.

 

Naíonáin Bheaga – 15 nóiméad:

 1. Léitheoireacht – Gaeilge agus/nó béarla gach oíche.
 2. Obair scríofa – Rud amháin gach oíche m.sh.Patrúin, Abairtí, Cártaí Oibre, Uimhreacha

 

Naíonáin Mhóra – 20 nóiméad:

 1. Léitheoireacht – Gaeilge agus/nó Béarla gach oíche.
 2. Obair scríofa: Rud amháin gach oíche m.sh.Patrúin, Abairtí, Cártaí Oibre, Uimhreacha

 

Rang 1 agus Rang 2: 35 nóiméad:

 1. Léitheoireacht – Gaeilge agus Béarla gach oíche.
 2. Obair Scríofa – Gaeilge agus/nó Béarla agus Mata gach oíche m.sh.Suimeanna, Ceisteanna/abairtí – Peannaireacht, Leabhar Oibre, srl.
 1. Litriú – Seachtain amháin mar atá leagtha amach sna leabhair “Craic le Litriú” agus “Spellings and Tables” in aghaidh na seachtaine. Gaeilge agus Béarla.
 2. Táblaí – Suimiú agus Dealú. Ceann amháin in aghaidh na seachtaine.

 

Rang 3 agus Rang 4: 35-45 nóiméad:

 1. Léitheoireacht – Gaeilge agus Béarla gach oíche.
 2. Obair scríofa – Gaeilge agus Béarla agus ábhar eile ag amanna.
 3. Mata – Roinnt suimeanna gach oíche.
 4. Litriú –  Seachtain amháin mar atá leagtha amach sna leabhair litriú in aghaidh na seachtaine. Gaeilge agus Béarla.
 5. Táblaí – Roinnt agus Méadú. Ceann amháin in aghaidh na seachtaine.

Rang 5 agus Rang 6: 45-uair a chloig:

 1. Léitheoireacht – Gaeilge agus Béarla gach oíche.
 2. Obair scríofa – Gaeilge agus Béarla agus ábhar eile.
 3. Mata – Roinnt suimeanna gach oíche.
 4. Litriú – Seachtain amháin mar atá leagtha amach sna leabhair litriú in aghaidh na seachtaine. Gaeilge agus Béarla.
 5. Táblaí – Dul siar. Ceann amháin in aghaidh na seachtaine.

 

 

 
loading