Baile   "Rang 1"

Rang 1

Ceardlann ReCreate, Aibreán, 2016

Bhí beirt istigh ó ReCreate chun ceardlanna a dhéanamh leis na páistí a bhí dírithe ar théama na bithéagsúlachta. Is mar chuid den mBrat Glas a reachtáladh na ceardlanna seo. Rinne Rang a hAon bláthanna ar an lá agus bhaineadar an-taitneamh as.


Turas Scoile Rang a hAon ar Dhún Leamhcáin

Chuaigh Rang a hAon agus Rang a Dó go Dún Leamhcáin ar a dturas scoile i mbliana. Bhain gach éinne an-taitneamh go deo as an turas. Chuaigh an dá rang amach le chéile ar an mbus. Bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch. Bhí an Múinteoir Oisín ag spraoi ar an zip-líne. Bhí sleamhnán ollmhór ann ar bhain na páistí an-taitneamh as. Bhí an-spraoi
Tuilleadh »


loading